Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị

Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị

BH-ĐH
Tháng 7-8/2008
Đến khi hoàn thành công trình
Giá gói thầu:
 • 100368633 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói