Khối lớp học 24 phòng, san nền, cổng hàng rào, sửa chữa khối A, sửa chữa khối B, sửa chữa khối C, máy bơm chữa cháy Trường TH Trừ Văn Thố 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Khối lớp học 24 phòng, san nền, cổng hàng rào, sửa chữa khối A, sửa chữa khối B, sửa chữa khối C, máy bơm chữa cháy Trường TH Trừ Văn Thố 2, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

01
Tháng 5-6/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.379.100.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu