Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị Âm thanh và Camera số. Nâng cấp thiết bị phòng thu âm và tăng cường Camera phục vụ sản xuất chương trình cho Trung tâm THVN tại Tp Huế

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị Âm thanh và Camera số. Nâng cấp thiết bị phòng thu âm và tăng cường Camera phục vụ sản xuất chương trình cho Trung tâm THVN tại Tp Huế

Tên dự án:Nâng cấp thiết bị phòng thu âm và tăng cường Camera phục vụ sản xuất chương trình cho Trung tâm THVN tại Tp Huế
Tên gói thầu:Cung cấp thiết bị Âm thanh và Camera số
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm THVN tại Huế,02 Lý Thường Kiệt-TP.Huế,ĐT:054.822702,FAX:054.825035
28/03/2008 đến 11/04/2008
500.000 (VND)
11/04/2008 09:00
11/04/2008 09:00