Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị

Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị

GS-HT
Tháng 10/2008
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 466599838 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm