Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BVTC-DT đường phục vụ thi công và quản lý vận hành

Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BVTC-DT đường phục vụ thi công và quản lý vận hành

NT-01b
1/2008-3/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.250.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói