Xây lắp đường nội bộ phục vụ thi công, phần đường vào nhà máy

Xây lắp đường nội bộ phục vụ thi công, phần đường vào nhà máy

NT-03
7/2007-9/2007
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.507.123.500 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói