Xây lắp đường dây 35kV và TBA 35/0,4 + ĐZ0,4 cấp điện cho công trường

Xây lắp đường dây 35kV và TBA 35/0,4 + ĐZ0,4 cấp điện cho công trường

NT-19
2/2008-3/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.188.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói