Tư vấn đấu thầu các gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Giám sát thi công XD công trình và thi công xây dựng công trình

Tư vấn đấu thầu các gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Giám sát thi công XD công trình và thi công xây dựng công trình

01
Quý II/2008
Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định trúng thầu
Giá gói thầu:
 • 51.359.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm