Gói thầu 02 : “Máy tính chủ và phụ kiện”

Gói thầu 02 : “Máy tính chủ và phụ kiện”

01
Quý III năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 535.371.942 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói