Thi công XD nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km14+000 – Km17+000

Thi công XD nền, mặt đường và các công trình trên đường đoạn từ Km14+000 – Km17+000

01
Quý III – IV/2008
300 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công
Giá gói thầu:
 • 5.223.780.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá