Thông báo mời thầu gói thầu: Công trình: Trường Tiểu Học Long Phụng, hạng mục : 12 phòng học, cổng chào, cột cờ, sân chơi, hồ nước, nhà vệ sinh, hầm tự họai, điện, chống sét

Thông báo mời thầu gói thầu: Công trình: Trường Tiểu Học Long Phụng, hạng mục : 12 phòng học, cổng chào, cột cờ, sân chơi, hồ nước, nhà vệ sinh, hầm tự họai, điện, chống sét

Tên dự án:Công trình: Trường Tiểu Học Long Phụng
Tên gói thầu:Công trình: Trường Tiểu Học Long Phụng, hạng mục : 12 phòng học, cổng chào, cột cờ, sân chơi, hồ nước, nhà vệ sinh, hầm tự họai, điện, chống sét
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cty TNHH TVTK-XD DDCN Thiện Mỹ, địa chỉ: 157 QL62, phường 2, TXTA, Long an; điện thoại 072.250052; fax 072.831153
05/04/2008 đến 21/04/2008
1.000.000 (VND)
21/04/2008 10:00
21/04/2008 10:00