Tư vấn khảo sát lập TKKT-DT và BVTC đường dây 110kV và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia

Tư vấn khảo sát lập TKKT-DT và BVTC đường dây 110kV và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia

NT-01c
3/2008-4/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.500.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói