Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, di dân tái định cư

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, di dân tái định cư

NT-01e
3/2008-4/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 200.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói