Tư vấn thiết kế cấp phối bê tông và vật liệu xây dựng

Tư vấn thiết kế cấp phối bê tông và vật liệu xây dựng

NT-01k
7/2008-8/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 200.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói