Tư vấn lập HSMT gói thầu mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị điện trọn bộ trong nhà máy

Tư vấn lập HSMT gói thầu mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị điện trọn bộ trong nhà máy

NT-05
4/2008-5/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 75.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói