Mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị điện trọn bộ trong nhà máy

Mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị điện trọn bộ trong nhà máy

NT-08
5/2008-8/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 99.773.593.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói