Thông báo mời thầu gói thầu: SAN NỀN. XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ TÂN TẬP

Thông báo mời thầu gói thầu: SAN NỀN. XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ TÂN TẬP

Tên dự án:XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ XÃ TÂN TẬP
Tên gói thầu:SAN NỀN
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
VĂN PHÒNG BQLDA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HUYỆN CẦN GIUỘC-TỈNH LONG AN (NẰM TRONG KHUÔN VIÊN UBND HUYỆN CẦN GIUỘC). ĐỊA CHỈ:THỊ TRẤN CẦN GIUỘC HUYỆN CẦN GIUỘC TỈNH LONG AN. ĐIỆN THOẠI/FAX: 072.893322
04/04/2008 đến 21/04/2008
1000000 (VND)
21/04/2008 09:30
21/04/2008 09:30