Xây lắp trạm biến áp 110kV

Xây lắp trạm biến áp 110kV

NT-17
9/2009-10/2009
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.482.198.640 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá