Mua sắm và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc

Mua sắm và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc

NT-21
1/2009-2/2009
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.794.806.040 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói