Gói thầu 04 : “Máy in Laser A3”

Gói thầu 04 : “Máy in Laser A3”

01
Quý III năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.240.000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói