Gói thầu 05 : “Bộ chuyển đổi Protocol RP570/IEC870-5-101

Gói thầu 05 : “Bộ chuyển đổi Protocol RP570/IEC870-5-101

01
Quý III năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 114.500.000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói