Mua sắm thiết bị văn phòng: Máy Potocoppy

Mua sắm thiết bị văn phòng: Máy Potocoppy

01
4/2008-6/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 750.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói