Tư vấn Khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Tư vấn Khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình

01
quý 4/2007
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 497.992.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói