Cung cấp thiết bị

Cung cấp thiết bị

03
quý 2/2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.335.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói