Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổng dự toán

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổng dự toán

04
quý 3/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 72.121.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói