Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp thuộc dự án đầu tư cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp thuộc dự án đầu tư cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Tên dự án:Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Tên gói thầu:Xây lắp thuộc dự án đầu tư cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Quảng Trị, số 91 Lê Duẩn-Thị xã Đông Hà-tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 053855283, Fax: 053858996
16/04/2008 đến 05/05/2008
1.000.000 (VND)
05/05/2008 08:00
05/05/2008 08:00