Tư vấn đầu thầu và lựa chọn thầu

Tư vấn đầu thầu và lựa chọn thầu

10
quý 3/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 62.741.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói