Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

13
quý 4/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 131.982.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói