Thông báo mời thầu gói thầu: Máy chủ, switch, modem, máy tính xách tay, UPS, tủ rack, bản quyền phần mềm. Xây dựng hạ tầng mạng máy tính kế toán Viễn thông TP.HCM

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy chủ, switch, modem, máy tính xách tay, UPS, tủ rack, bản quyền phần mềm. Xây dựng hạ tầng mạng máy tính kế toán Viễn thông TP.HCM

Tên dự án:Xây dựng hạ tầng mạng máy tính kế toán Viễn thông TP.HCM
Tên gói thầu:Máy chủ, switch, modem, máy tính xách tay, UPS, tủ rack, bản quyền phần mềm
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Kế toán văn phòng Viễn thông TP.HCM – 125 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM
14/04/2008 đến 22/04/2008
500.000 (VND)
22/04/2008 09:00
22/04/2008 09:00