Thẩm tra thiết kế và dự toán

Thẩm tra thiết kế và dự toán

02
quý 1/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.314.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói