Xây lắp 1 – Các hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi kênh Đông – Củ Chi

Xây lắp 1 – Các hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi kênh Đông – Củ Chi

03
quý 2/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.426.523.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói