Mua sắm trang thiết bị quản lý vận hành

Mua sắm trang thiết bị quản lý vận hành

05
quý 2/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 975.219.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói