Xây lắp 2 – Các hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh

Xây lắp 2 – Các hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh

04
quý 2/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.597.119.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói