Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà công vụ. Công ty cao su Đắk Lắk

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà công vụ. Công ty cao su Đắk Lắk

Tên dự án:Nhà Công vụ – Công ty cao su Đắk Lắk
Tên gói thầu:Nhà công vụ
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kỹ thuật sản xuất – Công ty cao su Đắk Lắk, số 30 Nguyễn Chí Thanh – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk, ĐT: (0500) 460523 , Fax: (0500) 865041
14/04/2008 đến 29/04/2008
1.000.000 (VND)
29/04/2008 07:30
29/04/2008 07:30