Tư vấn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Tư vấn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

06
Quý II/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 85.849.906 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm