Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

07
Quý III/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 22.032.628 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm