GT: Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện, thiết bị viễn thông. Thủy điện Nho Quế 3”

GT: Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện, thiết bị viễn thông. Thủy điện Nho Quế 3”

Thuộc D.A “Thủy điện Nho Quế 3”

Nguồn vốn: Do bên mời thầu thu xếp

Bên mời thầu: Công ty CP Bitexco – Nho Quế

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 17/4/2008 đến trước 9 giờ ngày 19/5/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Công ty CP Bitexco – Nho Quế, Chi nhánh  Công ty CP Bitexco – Nho Quế , tầng 2, tòa nhà The Manor, khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Từ Liêm, TP . Hà Nội. Điện thoại: (04) 7940140; Fax: (04) 7940140

Giá bán: 1.000 USD

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 19/5/2008.