Mua sắm dây đồng đấu nhảy và dây thuê bao

Mua sắm dây đồng đấu nhảy và dây thuê bao

01
Từ ngày 22/05/2008 đến trươc 14 giờ ngày 28/05/2008
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 579.150.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói