Cấp nước sinh hoạt xã Duy Ninh – huyện Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Bình

Cấp nước sinh hoạt xã Duy Ninh – huyện Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Bình

1
9h ngày 23/06/2008
180ngày
Giá gói thầu:
 • 3.070.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá