GT: Lựa chọn đại lý quảng cáo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2008-2009

GT: Lựa chọn đại lý quảng cáo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2008-2009

GT: Lựa chọn đại lý quảng cáo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2008-2009

Thuộc D.A “Lựa chọn đại lý quảng cáo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2008-2009”

Nguồn vốn: Ngân sách Quảng cáo

Bên mời thầu: TCT Hàng không Việt Nam

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 10/4/2008 đến ngày 16/4/2008  (trong giờ hành chính)

ĐĐ:  Trưởng ban Kế hoạch thị trường – Tổ trưởng tổ CGGVĐT Lựa chọn đại lý Quảng Cáo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2008-2009 – TCT Hàng không Việt Nam, số 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 8273005; Fax: (04) 8721007

Hạn cuối nhận HSQT: 16 giờ, ngày 25/4/2008