Tư vấn giám sát thi công xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát thi công xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị

07
Quý IV/2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 650.388.250 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm