Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

09
Quý IV/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 89.669.418 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm