Kiểm toán

Kiểm toán

10
Quý IV/2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.700.571 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm