Thẩm tra thiết kế, dự toán

Thẩm tra thiết kế, dự toán

4
Quý III/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 89.648.543 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm