TBMT Gói thầu EPC Khảo sát thiết kế kỹ thuật thi công, xây dựng cung cấp thiết bị và lắp đặt cho 3 trạm thủy điện nhỏ Mù Cả, Thu Lũm, Pa Ủ huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu (Gói thầu CR3680VN/WC/RARE1.1)

TBMT Gói thầu EPC Khảo sát thiết kế kỹ thuật thi công, xây dựng cung cấp thiết bị và lắp đặt cho 3 trạm thủy điện nhỏ Mù Cả, Thu Lũm, Pa Ủ huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu (Gói thầu CR3680VN/WC/RARE1.1)

TBMT Gói thầu EPC Khảo sát thiết kế kỹ thuật thi công, xây dựng cung cấp thiết bị và lắp đặt cho 3 trạm thủy điện nhỏ Mù Cả, Thu Lũm, Pa Ủ huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu (Gói thầu CR3680VN/WC/RARE1.1)
Thuộc D.A: 3 trạm thủy điện nhỏ Mường Tè
Nguồn vốn: Vốn ODA và ngân sách tỉnh Lai Châu
Bên mời thầu: UBND huyện Mường Tè
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 11/04/2008 đến 14 giờ 00 ngày 09/05/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: BQL Dự án điện nông thôn và năng lượng tái tạo – Bộ Công thương, số 54 Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 09/05/2008