Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Tên gói thầu:Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Quảng Trị, Địa chỉ 91 Lê Duẩn-TX Đông Hà-Quảng Trị, Điện thoại: 053855283, Fax: 053858996
21/04/2008 đến 06/05/2008
1.000.000 (VND)
06/05/2008 08:00
06/05/2008 08:00