Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

05
Quý IV/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 245.285.445 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm