Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp tạp chí tiếng Latinh, tạp chí tiếng Nga, tạp chí Trung Quốc. Nhập sách, tạp chí, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp tạp chí tiếng Latinh, tạp chí tiếng Nga, tạp chí Trung Quốc. Nhập sách, tạp chí, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ năm 2008

Tên dự án:Nhập sách, tạp chí, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ năm 2008
Tên gói thầu:Cung cấp tạp chí tiếng Latinh, tạp chí tiếng Nga, tạp chí Trung Quốc
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, số 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 04-9349920. Fax: 04-9349127
21/04/2008 đến 07/05/2008
500.000 (VND)
07/05/2008 08:30
07/05/2008 08:30