THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC MẶT CÔNG SUẤT 5.000 M3/NGÀY

THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC MẶT CÔNG SUẤT 5.000 M3/NGÀY

1
TỪ NGÀY 09 ĐẾN 23 THÁNG 6 NĂM 2008
270 NGÀY
Giá gói thầu:
 • 18.000.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá