Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra

Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra

3
Quý I năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 490.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm